Posts Tagged ‘Puteri Bisa’

Pengalaman bekerja hampir dua puluh tahun dalam bidang penerbitan komik,dan meminati komik semenjak asas hidup masa kecil,setidaknya telah membuka suatu pandangan baru terhadap budaya kecil yang tidak banyak diperkatakan tentang sejarahnya.

Komik merupakan cambahan akar daripada seni melukis,seni bercerita orang Melayu yang dipaut daripada tradisi lisan menjadi cetera di atas kertas.Ia bercerita dengan kata dan lukisan.Komik menunjukkan bingkai pengalaman dan pemikiran melalui wacana seni dan kadangkala pemikirannya melampaui zaman.

Pemikiran yang tercerna daripada komik banyak menimbulkan idea baru terhadap perkembangan teknologi dunia (hal ini akan diperkatakan kemudian).

Puteri Bisa, karya Raja Hamzah

Puteri Bisa, karya Raja Hamzah

Majalah Comic Melayu, terbitan Harmy,1953

Majalah Comic Melayu, terbitan Harmy,1953

Advertisements